دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات
Spine brain www.dr-hasani.com www.dr-hasani.com

تازه ترین پرسش و پاسخ ها

آشنايى با فعاليت هاى جراح اعصاب

فارغ التحصيلان جراحى اعصاب پس از دوره ى 5-6 ساله آموزش تخصصى و گذراندن دوره هاى آموزشى و آموزش هاى عمل مختلف توانمندى قابل قبول در جهت خدمات پيشگيرانه درمان و بازتوانى بيماريهاى سيستم عصبى مركزى شامل مغز و نخاع ، سيستم عصبى محيطى شامل : شبكه هاى عصبى محيطى و عصب هاى محيطى و همچنين بيماريهاى ستون فقرات پيدا مى كنند. به صورت كلى بيماريهايى از سيستم عصبى مركزى و محيطى و ستون فقرات مورد علاقه ى جراحان اعصاب مى باشد كه نياز به دخالت هاى جراحى دارند و البته اين به جز بيماران ضربه ى مغزى مى باشد كه خواه به جراحى نياز داشته باشند و خواه به جراحى نياز نداشته باشند اختصاصا توسط جراح اعصاب درمان مى شوند