دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: دستورالعمل (اقدامات لازم در زمان بستری شدن در بیمارستان)

اقدامات لازم در زمان بستری شدن در بیمارستان

1- پس ازانتقال به بخش و سپری شدن اثرات دارو های بیهوشی بایستی ماساژ اندامهای تحتانی و حرکات پاها به صورت خم و راست کردن پاها و حرکت مچ پاها به صورت متناوب شروع شود.

2-تغییر وضعیت بیمار جهت استراحت روی تخت در وضعیت خوابیدن به پهلو و یا طاق باز با رعایت اصول چرخشی بلامانع است.

3-از خوابیدن به روی شکم بایستی پرهیز کرد.

4- پس از هوشیاری کامل و عدم وجود تهوع و استفراغ شروع رژیم مایعات بلامانع است.

5-رژیم غذای بیماران پس از جراحی بایستی شامل مصرف مایعات فراوان و غذاهای پر فیبر حجم افزا و کم حجم و مقوی باشد.

6-در صورتی که بیمار در شب اول بعد از جراحی اجابت مزاج داشته باشد بهتر است در روی تخت و با استفاده از وسایل کمکی انجام شود.

7-جهت جلو گیری ازعوارض بی حرکتی طولانی مدت شامل لخته شدن خون در پاها و متعاقب آن آمبولی ریه،زخم بستر،علی رغم وجود درد موضع جراحی بایستی راه اندازی بعد از جراحی در اسرع وقت انجام شود.

8-بیمارانی که جراحی های دیسک و ستون فقرات بدون وسیله گذاری داشته اند پس از هوشیاری کامل میتوانند با استفاده از کمربند طبی و با نظارت پرسنل بخش راه اندازی شوند.

9-بیمارانی که تحت جراحی های ستون فقرات با وسیله گذاری قرار گرفته اند از روز دوم جراحی و با استفاده از کمربندهای مخصوص و زیر نظر پرسنل بخش راه اندازی  شوند.

10-بهتر است تمام بیماران جراحی شده ستون فقرات کمری بعد از جراحی از دستشویی فرنگی استفاده نمایند و استفاده از دستشویی فرنگی مادام العمر برای بیمارانی که تحت جراحی فیوژن و وسیله گذاری ستون فقرات قرار گرفته اند الزامی است .

11-بهتراست تمام بیماران جراحی شده ستون فقرات کمری از تخت مناسب و تشک مناسب جهت استراحت و خواب استفاده نمایند و استفاده مادام العمر از تخت و تشک مناسب برای بیمارانی که تحت جراحی فیوژن و وسیله گذاری ستون فقرات قرار می گیرند الزامی است

12-بیمارانی که تحت جراحی فیوژن و وسیله گذاری قرار می گیرند بایستی به صورت مادام العمر از نشستن روی زمین اجتناب نماییند و در موقعیت های مختلف از صندلی،مبل، نیمکت،تخت،استفاده نمایند.

13-بیمارانی که تحت فیوژن و وسیله گذاری ستون فقرات قرار میگیرند بایستی خصوصاً در شش ماه بعد از جراحی از حرکات خم و راست شدن مکرر و حرکات چرخشی پیچشی و خمشی ستون فقرات اجتناب نمایند.

14-هرچه سن بیمار بیشتر باشد و تعداد سطوحی از مهره ها که تحت جراحی قرار گرفته اند بیشتر باشد مراقبت  بیشتری لازم است.

15-پس از جراحی اختلالات حسی شامل :گز گزکردن،خواب رفتن ،داغ شدن،یخ کردن،غش کردن، ویابریدن(اصطلاحاتی که بیماران بکار می برند) طبیعی است و ناشی از جراحی و آزاد شدن المانهای های عصبی بعد از جراحی است که 3-2 ماه ممکن است ادامه یابد اگر چه معمولاً در 3-2هفته اول بعد از جراحی بیشتر میباشد و به تدریج کاهش می یابد و در صورتیکه قبل از جراحی فشار طولانی مدت روی عصب  وجود داشته باشد اختلالات حسی حتی در طولانی مدت نیز بصورت خفیف ادامه می یابد.

16-بیمارانی که فقط تحت جراحی دیسک کمری قرار گرفته اند می توانند از پانسمان ضد آب استفاده نموده وبعد از 3 روز آن را تعویض کنند.

17-بیمارانی که تحت جراحی فیوژن (وسیله گذاری) قرار میگیرند ویا درصورتی که بیمار سابقه دیابت داشته باشد بایستی روزانه پانسمان تعویض شود.

18-بیماران بعد از جراحی بایستی روزانه متناسب با شرایط جسمی و سنی و روحی 5-3 بار اقدام به پیاده روی در بخش یا منزل به مدت 15-10 دقیقه نمایند.

19- تمام دارو هایی که بیمار به دلیل بیماری های دیگر مصرف می کرده است پس از هوشیاری کامل بیمار و شروع رژیم غذایی می بایست با نظر پزشک معالج  شروع شوند.

 

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰