دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: آشنايى با فعاليت هاى جراح اعصاب

فارغ التحصيلان جراحى اعصاب پس از دوره ى 5-6 ساله آموزش تخصصى و گذراندن دوره هاى آموزشى و آموزش هاى عمل مختلف توانمندى قابل قبول در جهت خدمات پيشگيرانه درمان و بازتوانى بيماريهاى سيستم عصبى مركزى شامل مغز و نخاع ، سيستم عصبى محيطى شامل : شبكه هاى عصبى محيطى و عصب هاى محيطى  و همچنين بيماريهاى ستون فقرات پيدا مى كنند.

به صورت كلى بيماريهايى از سيستم عصبى مركزى و محيطى و ستون فقرات مورد علاقه ى جراحان اعصاب مى باشد كه نياز به دخالت هاى جراحى دارند و البته اين به جز بيماران ضربه ى مغزى مى باشد كه خواه به جراحى نياز داشته باشند و خواه به جراحى نياز نداشته باشند اختصاصا توسط جراح اعصاب درمان مى شوند.
1- تومورهاى مغزى ، نخاع ، عصب هاى محيطى و ستون فقرات
2- خونريزى هاى مغزى ، نخاع و ستون فقرات
3- ضايعات مادر زادى سيستم عصبى و ستون فقرات
4- ضايعات عفونى مغز و نخاع و ستون فقرات و شكستگى هاى ستون فقرات و جمجمه
5- دخالت هاى جراحى در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو
6- دخالت هاى جراحى در موارد درد هاى مقاوم به درمان هاى معمولى
7- ضايعات استحاله اى در دژنراتيو ستون فقرات شامل تنگى كانال نخاع ستون فقرات ، فتق هاى ديسك در نواحى مختلف ستون فقرات ، ناپايدارى هاى ستون فقرات كه به درمان هاى طبى مقاوم بوده اند از اصلى ترين بيماريهايى است كه جراحان اعصاب به درمان آن مى پردازند.

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷