دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تنگی کانال نخاع کمر همراه با آسیب دیسک کمر

تنگی کانال نخاع کمر همراه با آسیب دیسک کمر

 

MRI  قبل از جراحی

 

میلوگرام قبل از جراحی

 

تصویر پرتونگاری بعد از جراحی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱