دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تنگی شدید کانال نخاع گردنی همراه با ناپایداری

تصویر MRI قبل از جراحی

 

تصویر میلوگرام قبل از جراحی

تصویر پرتونگاری بعد از جراحی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷