دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تنگی شدید کانال نخاع همراه با ناپایداری

MRI  قبل از جراحی

تصویر میلوگرام قبل از جراحی

تصویر پرتونگاری بعد از جراحی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷