دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تومور نخاعی شوانوم

 

MRI قبل از جراحی

 

تومور بعد از جراحی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱