دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تنگی شدید کانال نخاع همراه با ناپایداری

تنگی شدید کانال نخاع همراه با ناپایداری

MRI قبل از جراحی

 

میلوگرام قبل از جراحی

 

تصویر پرتونگاری بعد از جراحی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱