دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تنگی شدید کانال نخاع همراه با لغزندگی مهره کمر (spondylolisthesis)

تنگی شدید کانال نخاع همراه با لغزندگی مهره کمر (spondylolisthesis)

تصویر پرتو نگاری قبل از جراحی

MRI  قبل از جراحی

 

تصویر میلوگرام قبل از جراحی

 

تصویر پرتونگاری بعد از جراحی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱