دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: تومور نخاعی ناحیه توراسیک (Thoracic)

تومور نخاعی ناحیه توراسیک (Thoracic)

 

MRI 

 

 

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱